×

Gobinda Prasad Mahavidyalaya

Estd : 1985. Affiliated to Bankura University

NAAC Accredited College 'B+'

Books & Chapters – Gobinda Prasad Mahavidyalaya


Books & Chapters

Books & Chapters

Sl. No. Name of the teacher Title of the book/chapters published Title of the paper Title of the conference Year ISBN
1 Dr. Debajyoti Mondal Prabahaman Banglacharcha Shishu : Biswakabir Shishubiswa Prabahaman Banglacharcha 2018 978-93-5281-453-4
2 Dr. Tushar Kanti Halder  Prabahaman Banglacharcha Kabi-Pranam o Bratya ekjan Rabindranuragi Kabi Prabahaman Banglacharcha 2018 978-93-5281-453-4
3 Chandan Pai Emerging Possibilities In Sanskrit Studies  Samkhya O Adwaitya Vedantamate Sristi Kromer Tatparya Abdharan NA 2019 978-93-81669 -36-9
4 Dr.Sumit Kumar Mondal Science and Technology A Concise History and Evolution As a Scientist Sir C V Raman and His Achievements NA 2020 978-81-945060-3-4
5 Dr.Sumit Kumar Mondal Re’ Thinking The Past History, Heritage, Cultural and Tourism Aspect of the History of the Leather Craft in Shantiniketan NA 2020 978-81-945684-5-2
6 Dr.Tapas Mandal Adhunik bangla upanyaser gati prakriti (1947 – 2020) Shekhor chera: – deshbhag poraborti shekhorchuta manusher akhyan. NA 2020 978-93-88868-61-7
7 Dr.Tapas Mandal Deshbhag kathakota:- khanda desh bhagna mon rakto kharan Deshbhahg O Jawaharlal Nehru NA 2020 978-81-947768-5-7
8 Dr.Tapas Mandal Adhunik Bangla upanyaser Gatiprakriti (1947-2020) Shekor chera: deshbhag poroborti shikhorchuto manusher akhyan NA 2020 978-93- 88868-61-7
9 Dr.Tapas Mandal Prokti , poribesh o Manobjibon : sahittik sohabosthan Prafullo Rayer ‘Nonajol Muthemati’ chinnomul manushder prokriti poribesher songe obiram songramer kahini NA 2020 978-93-90717-46-0
10 Chandan Pai Relevance of the Vedic literature in present context Aitareyouponisadi Punarjanmovimarsha : Anirvandisa NA 2020 978-81-94638 4-7-6
11 Chandan Pai Prachin Bharatiya Samskriti Vedicsamhitaraloke Rajyer Prasasan Padhyati : Ekti Adhyan NA 2020 978-81-94998 1-3-6
12 Chandan Pai Significance of Sanskrit Literature in Preservation of Human Life Manabjibansamrakshane Antaryoyatattvasyo Upoyogityam : Anirvandisa NA 2020 978-81-94998 1-1-2
13 Chandan Pai Yogatattvamalika Yogasidhantachandrikay Nidra : Ekti Samikhyakmaka Adhayan NA 2020 978-93-82399 -64-3
14 Sanatan Sahoo Teaching with Technology & Quality Assurance Effect of Quality Teaching-Learning on Academic Achievement in Higher Education NA 2020 978-93-87537-80-4
15 Dr.Tapas Mandal Deshbhag : itihas o Abhivyakti Deshbhag O Udbastu somosya :gononatyakarder chinta chetonai NA 2021 978-93- 90717-18-7
16 Dr.Tapas Mandal Rabindra Upanyas Abahoman path ‘Gora’ uponnase jatiyotabad – bekti theke somostir uttoron NA 2021 978-93- 90717-15-6
17 Dr. Tapas Mandal Dampatya : abhipray o abhighat ‘Nilmoyurer joubon’ upponase dampotto jibon: bektisatontro ebong artho samajik prekkhite NA 2021 978-93- 90717-17-0
18 Dr.Tapas Mandal Ekush Shataker Bangla Upanyas Buddodeb Guhor ekobingso shotabdir uponnase biswayoner provab NA 2021 978-81- 945021-2-8
19 Dr.Tapas Mandal Sanskritik agrasan o Bangla bhasha Andhokar theke alor protyashai Nilmoyurer joubon: Bhasa andoloner prekkhite NA 2021 978-93- 91048-02-0
20 Dr. Tapas Mandal Bangladeser sahitya Manona o Darpona Mihir Sengupter ‘Bisadbrikkho’: deshbhag poroborti sonkoter sriti alokkhyo NA 2021 978-81-95- 4526-2-0
21 Dr. Sumit Kumar Mondal Adhunik Chiner Uttaran NA NA 2021 978-81-953841-8-1
22 Dr. Sumit Kumar Mondal Shoguntantra Theke Dwitiya Biswajuddha NA NA 2021 978-81-953841-7-4
23 Dr. Sumit Kumar Mondal Folk Culture and Folk Tradition in Bengal Banglar Sora shilpo NA 2021 978-81-929463-3-7
24 Sweety Roy(Raiguru) Folk Culture and Folk Tradition in Bengal Banglar Baul Ek Baichitramay Dhara  NA 2021 978-81-929463-3-7
25 Chandan Pai Relevance of Ayurveda During Pandemic 2020 Bataja Kash Niramaya : Charaksamhitar Dristite NA 2021  
26 Dr. Tushar Kanti Halder   Bharater Swadhinwata Andolon : Preskhit o Obodan  Prabhat Kumarer Trayi Golpe Rajnaitik Chetana: ‘Ukiler Budhhi’,’ Hate H  NA 2022 978-93-92251-15-3
27 Dr. Tushar Kanti Halder  Charer Dashak: Chotogalpe Kalbaishakhi Raja Ase Raja Jay NA 2022 978-93-90993-96-3
28 Debanjana Karmakar   Bharater Swadhinwata Andolon : Preskhit o Obodan  Prabhat Kumarer Trayi Golpe Rajnaitik Chetana: ‘Ukiler Budhhi’,’ Hate H  NA 2022 978-93-92251-15-3
29 Dr. Soumen Rakshit Dakghar- Ananta
Jiban Biksha, Debabrata Biswas, Praggya Bikash, Kolkata
Dakghar: Samakalinatar Prekshite (41-47) NA NO 978-93-83016-14-3
30 Dr. Soumen Rakshit Aspects of Tribal Culture, Goutam Buddha Sural,
Santi Griha
Birhors and their Cultural Practices (93-99) NA NO 978-93-82270-06-5
31 Dr. Soumen Rakshit Rupe Arupe Vivekananda, Soumen Rakshit and Debabrata Mandal, Grantha
Bikash, Kolkata
Bir Roser kabyodharai Vivekananda: Ekti Alochana (36- 42) NA NO 978-93-83018-19-2
32 Dr. Soumen Rakshit Ekaler Kobita Samiksha,
Debabrata Biswas, Bynjonborno
Prosongo : Amar Kaifiyat (57-65) NA NO 978-81-929245-9-5
33 Dr. Soumen Rakshit Janma Sardha Satabarshe Dwijendralal Roy, SKB University,
Purulia
Dwijendralaler ‘Nurjahan’—
Nurjahaner Antarbirodher
Kromoporinati (112-118)
NA NO 978-93-82663-22-5
34 Dr. Soumen Rakshit Dwijendralal Roy : Jibon O Sristi,
Debabrata Biswas, Banglar Mukh
Dwijendralal Rayer Prahasan-
Prayaschitto (54-59)
NA NO 978-93-84108-00-7
35 Dr. Soumen Rakshit Pratna-Puthir Pathshala Akshay
Kumar Kayal
Bahubarne Akshay Kumar Kayal
(157-159)
NA NO NO
39 Dr. Soumen Rakshit Rarh Prabandhamala-2, Suri,
Birbhum
Jhapan-Utso O Kramabikash (74-
95)
NA 2019 978-93-83422-31-9
40 Dr. Soumen Rakshit Bankurar Lokparban, Terracota,
Bishnupur, Bankura
Bandna Parab (127-148) NA 2020 978-93-85663-28-4
41 Dr. Soumen Rakshit Bankurar Lokparban, Terracota,
Bishnupur, Bankura
Indpurer Chandiparab (200-205) NA 2020 978-93-85663-28-4
42 Dr. Soumen Rakshit Mulyabodher Sandhane, Editor- Sabyasachi Mandal, Dey
Publication, Kolkata
Pratidiner Jiban O Mulyabodh (93-99) NA March 2021 978-81-945867-0-8
43 Dr. Soumen Rakshit Lilamoy Mukhopadhyay Smaran Sangkhya O Sharad Sangkhya 1428, Editor- Atanu
Chattopadhyay, Education Forum, Kolkata
Swami Vivekananda Pradatta Nam-Mahima (199-203) NA Sep 2021 978-93-82600-00-8
44 Dr. Soumen Rakshit Satabarsher Aloke Smarane O Manane Sahityik Shaktipada Rajguru, Editor- Rarh Nabachetana, Education Forum,
Kolkata
Shaktipada Rajgurur Chhotogolpe Bankura Prasanga (60-68) NA Nov 2021 978-93-82600-01-5
45 Dr. Soumen Rakshit Shatabdi Prachin Banedi Barir
Pujor Itihas
Chhatna Rajbarir Durgapuja (96-
98)
NA 10th Sep 2022 978-81-954735-8-8
46 Dr. Soumen Rakshit Asur, Editor-Pradip Kar Hudur Durga MahisasurO Asur
Jati(128-134)
NA Mahalaya
2022
978-93-85663-79-6
47 Dr. Soumen Rakshit NA Balok O Rabindranath (24-31) P.R.M.S. Mahavidyalay No NO
48 Dr. Soumen Rakshit NA Dwijendralaler Nurjahan- Nurjahaner Antardwander Kromoporinoti () S.K.B. University No 978-93-82663-22-5
49 Dr. Soumen Rakshit NA Dwijendralal Rayer Chhondo-Shilpo (116-124) Bankura Zilla Saradamani Mahila
Mahavidyapith
No 978-93-82663-29-4
50 Dr. Soumen Rakshit NA Sahityer Banke Sirshendu Mukhopadhyay (76-
78)
Manbhum Mahavidyalaya No 978-81-929245-4-0
51 Dr. Soumen Rakshit NA Shono Boli Moromer Kotha: Vivekanander
Kobita (384-395)
Bankura Zilla Saradamani Mahila
Mahavidyapith
No 978-81-92
52 Dr. Soumen Rakshit NA Achintyakumar Sengupter Kobita : Porbo- Dui
Biswajuddha Madhyabarti (101-109)
P.R.M.S. Mahavidyalay No 978-81-933704-3-8
53 Dr. Soumen Rakshit Sriramakrishna O Bangla Kathasahitya NA NA No NO
54 Dr. Soumen Rakshit Sriramakrishna-Vivekananda Anuvabe Baivabe(119) NA NA No 978-93-81554-17-3
55 Dr. Soumen Rakshit Bankurar Loksangskriti O Onyany Prabandha(127) NA NA No 978-93-81554-22-7
56 Dr. Soumen Rakshit Satyer Pothe Ramananda Chattopadhyay (47) NA NA No 978-93-81554-31-9
57 Dr. Soumen Rakshit Samayer Darpane Natok O Natyakar (82) NA NA No 978-81-938272-6-0
58 Dr. Soumen Rakshit Rupe Arupe Vivekananda (79) NA NA No 978-93-83018-19-2
63 Dr. Nihar Subhra Adhikari RAMAPADA CHOUDHURY SHRISTIR BAICHITRE KHARIJ:UPANYAS THEKE CHALACHCHITRA(133-138) NA 2019 978-93-81858- 58-5
66 Dr. Nihar Subhra Adhikari RESEARCH BOOK GALPER BHUBAN RAMAPADA CHOUDHURY NA 2018 NA